USA
New York
Amyris Muriel Harbouck
1953
Crusade Muriel Harbouck
1953
 
Golden Petals Muriel Harbouck
1953
Passing Hours Muriel Harbouck
1953
Reward Muriel Harbouck
1953
Silver Dawn Muriel Harbouck
1953
Wings Muriel Harbouck
1953